Aktualizácia: 18. 8. 2006 Vitajte
   
   


Novinky:

24. 12. 2005 Vznik stránok

Za siedmymi horami a siedmymi dolami sa v malebnej krajine Krupinskej planiny nachádza dedinka Dolné Mladonice, ktorá svojim čarom dokáže zaujať nejedného človeka. Svojou polohou a ľuďmi dobrej vôle, stále a úspešne uniká hektickému životu preľudnených aglomerácií a znečistenému ovzdušiu, a zachováva si tak svoj osobitý štýl života plný tradičných krojov, krásnej prírody a slušných mravov.

Celkový pohľad Detail    
Detail Celkový pohľad

Demografie

Obec:Dolné Mladonice
Okres:Krupina
Oblasť:Krupinská planina
Kraj:banskobystrický
Krajina:Slovensko
 
Rozloha:6 495 km² (poľnohospodárska pôda 5,065 km², lesná pôda 1,185 km²)
Poloha:48° 20´ sš., 19° 07´ vd.
Geografická poloha:kataster obce leží v strednej časti Krupinskej planiny, ktorá je súčasťou Slovenského stredohoria. Krupinská planina sa nachádza v južnej časti banskobystrického kraja.
Okolité obce:Bzovík (3,5 km), Čekovce (2,5 km), Horné Mladonice (1,5 km), Zemiansky Vrbovok (1,5 km), Horný Jalšovík (2 km)
Lazy:extravilán, severovýchodne 4 km od intravilánu obce
Príjazdové cesty:3 (Bzovík - Dolné Mladonice /cesta III. tr./, Senohrad, Horné Mladonice - Dolné Mladonice /cesta III tr./, Bzovík, Senohrad - Dolné Mladonice /spojnica IV. tr./)
 
Najvyšší bod:610 m. n. m. (vrch Žobrák)
Najnižšií bod:390 m. n. m.
Obec:400 m. n. m.
 
Rozloha vodných tokov:0,020 km²
Mokraď:Demianovka (severovýchodne 200 m od intravilánu obce)
Potok:Jalšovík (pramení v katastri obce Horné Mladonice) - preteká pozdĺž celého katastra obce Dolné Mladonice, správca vodného toku: SVP š. p., závod PsH Zvolen filiálka Krupina, Bebrava - 963 01 Krupina
 
Počet obyvatelov:súčasný stav 140 (pri poslednom sčítaní 152)
Národnosť:slovenská (100 %)
Náboženstvo:rímskokatolické (95 %), evanjelické (4,3 %), bez vyznania (0,7 %)
 
Štátne zriadenie:obecné zastupiteľstvo - starosta obce Eduard Roganský, 5 členov obecného zastupiteľstva (Peter Kamas /zástupca starostu/, Emília Ližbetínová, Ján Kamas, František Jenát, Milan Lacko)


Stránky optimalizované pre:
  • rozlíšenie obrazovky: 1024 x 768
  • prehľiadač Firefox 1.0 a vyššie, Microsoft IE for Macintosh 5.2 a vyššie, Microsoft Internet Explorer 3.0 a vyššie, Mozilla 1.0 a vyššie, Netscape Navigator 6.0 a vyššie, Opera 4.0 a vyššie, Safari 1.0 a vyššie